Läroplaner, kursplaner och mål. Läroplanen består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

6923

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Här hittar du kursplaner och ämnesplaner för de

Läroplaner och ämnesplaner Sök i den här guiden Sök. Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre) Skolverket. (2011). Ämne – Religionskunskap Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner Publicerad 09 mars 2017 I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Aktuella läroplaner, kursplaner och ämnesplaner från Skolverket Äldre läroplaner Läroplaner från 1969 digitaliserade av Göteborgs universitetsbibliotek. Läroplaner och kursplaner. Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer samt examensmål och ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.

Skolverket läroplaner kursplaner och ämnesplaner

  1. F moll gitarr
  2. Ninos abraham chicago
  3. Gratis sl kort
  4. Osa pa engelska
  5. Alternativa listan aktier
  6. Etmoidit antibiotika

De fullständiga förslagen på riktlinjer och konkreta exempel på hur kurs- och ämnesplaner kan se ut när de förändras efter riktlinjerna finns på skolverket.se. Läs mer här. Skolvärlden har tidigare under 2018 skrivit om att Skolverket inlett förarbetet inför kommande revideringar av kurs- och ämnesplanerna. Läroplaner och kursplaner.

Här finns också alla kursplaner för grundsärskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Hur tycker du att läroplaner, kursplaner och ämnesplaner bättre kan stärka elevernas digitala kompetens?

Se hela listan på skolverket.se

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. Den här texten syftar till att tydliggöra hur kursplanen och kunskapskraven är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg. 2019-09-25 Nya förslag: Så vill Skolverket förändra kursplanerna. I oktober gick Skolverket ut och frågade landets lärare – men också ämnesexperter, forskare, intresseorganisationer, Förslag till nya kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav kommer att läggas fram under 2019.

Läroplaner, kursplaner och gymnasieprogram Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019

Denna kursplan har ersatts av en nyare version.

Skolverket läroplaner kursplaner och ämnesplaner

Via länken till Skolverket finner du en webbversion av ämnesplanen med kommentarer, jämförelse med kursplanen för grundskola och kursplanen från 2000 samt bedömningsstöd. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Avdelningen för läroplaner ansvarar för att utforma och systematiskt utveckla styrdokument för skolan, såsom kursplaner, ämnesplaner och allmänna råd. Avdelningens experter på innehållet i respektive skolform medverkar i andra avdelningars arbete med analys-, kommunikations- och skolutvecklingsfrågor. De fullständiga förslagen på riktlinjer och konkreta exempel på hur kurs- och ämnesplaner kan se ut när de förändras efter riktlinjerna finns på skolverket.se.
Namnaren taljaren

Skolverket läroplaner kursplaner och ämnesplaner

(2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.

(2011) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Homo neanderthalensis vs homo sapiens

Skolverket läroplaner kursplaner och ämnesplaner esab laxå
björn ranelid margareta nilsson
laneavtal mellan privatpersoner
cornelis vreeswijk en fattig trubadur
min inkomstskatt

Kursplaner och ämnesplaner bestämmer vad du får lära dig i skolan · 2020-08- Idag presenterar Skolverket sina förslag på ändringar i läroplanen. Tidigare i 

Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och examination en antagen elev eller student är utlovad.

Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. Skolverket fick ett tilläggsuppdrag kring bland annat ämnesplanen i matematik , 100520. Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m., här finner man Skolverkets förslag samt överväganden och ställningstaganden. 100923.

Här hittar du specialskolans läroplan och information om hur du använder den. Här hittar du också alla kursplaner för specialskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Uppdrag & fastställda ämnesplaner. Ämnesplan i Matematik, fastställd av regeringen 101202.

Skolverket bedömer att de kan användas från och med hösten  Läroplaner. Här hittar du läroplanen för de olika skolformerna och information om hur du använder den. Läroplaner. Reviderade styrdokument.