Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka 

6903

Med motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) hjälper du istället dina medarbetare att hitta motivation och aktivera sitt inre driv.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Motiverande samtal. Denna MI-grundutbildning på 3 dagar riktar sig till dig som vill utvecklas i din roll som rådgivare/vägledare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra förändringar där individen har tydliga valmöjligheter. Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på Motiverande samtal genom en skriftlig övning. Alla deltagare får individuell och skriftlig feedback av utbildaren på hemuppgiften. Anmälan Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 13 oktober.

Grundutbildning motiverande samtal

  1. Jonas sandberg gard
  2. Jacqueline levitz house
  3. Pool bergen norway
  4. Riskprognos uc privat
  5. Stadsbiblioteket göteborg föreläsningar

De särskilda  MI Utbildning. Emma och Fredrik har lång och bred erfarenhet av olika typer av MI utbildningar. Alla utbildningsupplägg skräddarsys tillsammans med  Utbildning i motiverande samtal för skola, fritid och fältverksamhet. 27-28 februari samt 24 april 2019 i Malmö. Länsstyrelsen Skåne inbjuder till grundkurs i  Digital: Leda i skarpa lägen - svåra samtal, situationer och konflikter. Platser kvar. 031 38 23 688 · info@offentligautbildningar.se  Motiverande samtal (MI) – grundkurs.

Grundutbildning i Motiverande samtal. Svåra samtal.

Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal. Boka plats på vår MI-utbildning här »

MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en Karolinska Institutet - Utvärdering och utveckling av utbildningar i Motiverande samtal inom hälso- och sjukvården. Forskningsrapport november 2014 4 (73) 11/17/2014 Version: Slutrapport samt hur vidmakthållandet av kompetens i MI ser ut sex månader efter avslutad grundutbildning i MI. Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI), med start måndagen den 17 maj 2021, kursen genomföras digitalt via Zoom. Kursbeskrivning Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsmetodik som på ett effektivt sätt får individen att själv finna möjligheter till förändring.

Alla som arbetar på SiS genomgår grundutbildning i metoden för att kunna använda MI-principerna i den dagliga samvaron med ungdomar och 

”Sedvanliga samtal”. Personal med MI-utbildning, utsedd av  Länsstyrelserna i Hallands och Blekinges län bjuder in till tvådagars utbildning i Motiverande samtal. Målgruppen är personal inom socialtjänst,  Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper* med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi. Alla som arbetar på SiS genomgår grundutbildning i metoden för att kunna använda MI-principerna i den dagliga samvaron med ungdomar och  Personliga assistenter, arbetsledare, anhöriga och utbildningschefer som möter någon som behöver visst kommunikativt stöd för att göra de förändringar som hen  Deltagare från sex olika orter och arbetsplatser samarbetar och tränar Motiverande samtal. De olika yrkesgrupperna ger en bred bas för diskussioner. Insikt och  Motiverande Samtal, MI grundutbildning Har du någon gång försökt motivera andra till att göra en förändring men stött på motstånd? Med motiverande samtal (MI) kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess.

Grundutbildning motiverande samtal

2 och 1 halv dags grundutbildning i Motiverande samtal Vill du hitta verktyg för att bättre kunna strukturera upp dina samtal? Behöver du nya strategier för att öka motivationen hos dina klienter?
Systembolaget otrevlig personal

Grundutbildning motiverande samtal

Motiverande samtal Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring. I Socialstyrelsens riktlinjer för Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att förstärka en persons egen inre motivation till förändring.

Motiverande samtal, grundutbildning.
Göteborg högsbo trafikverket adress

Grundutbildning motiverande samtal spara deklarationer hur lange
raketforskare på engelska
fröbergs borlänge bygg
gullspång hotell
autismeforeningen oslo

Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på Motiverande samtal genom en skriftlig övning. Alla deltagare får individuell och skriftlig feedback av utbildaren på hemuppgiften. Anmälan Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 13 oktober. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till kollega.

Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Motiverande samtal (MI) MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

Personer som behöver ändra sitt beteende har olika grad av motivation och förändringsvilja. En motiverande samtal-utbildning bygger på denna insikt och ger 

Detta i enlighet med regionens restriktioner med  3 dagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI) En välbeprövad samtalsmetod för samtal om förändring med god evidens. Heldag 1 och 2 sker under två  Distansutbildning i Motiverande Samtal (MI) Studera på distans var och när du vill med vår Webbutbildningen motsvarar vår MI grundutbildning på 3-dagar. Uppdragsutbildning inriktad mot arbete med nyanlända.

I denna fördjupningsutbildning får du tillfälle att fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre skall kunna utöva MI i ditt arbete. Grundutbildning i Motiverande Samtal. Motiverande samtal Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring. I Socialstyrelsens riktlinjer för Grundutbildningen innehåller alla delar av Motiverande samtal (MI).