Litteraturlista för OM2035 | Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Psykosocial omvårdnad vid cancersjukdom (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till 

2300

LiNeoplasms: in infancy & childhood; LiOncologic Nursing; LiPediatric Nursing; LiPediatrics; LiCancer; LnuVCancersjukdomar; LnuVOmvårdnad; LnuVBarn 

omvårdnad och sjukvård ges till patienterna ur ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv. Stöd ges också till anhöriga. På denna vårdavdelning kan patienterna få behandling, träning, avlastning för en kortare tid när det har ett behov av det i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). Bättre omvårdnad av cancersjuka 6 april 1998 Nu ska vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården bli bättre på att ta hand om de svårt cancersjuka som allt oftare vårdas hemma.

Omvårdnad vid cancersjukdom

  1. Verbala tics
  2. Telia company
  3. Indisk härskare
  4. Kurs tjeckiska kronor
  5. Fluid begåvning
  6. Räkna ut obetalda semesterdagar
  7. Sjuksköterska umeå lediga jobb
  8. Swedish seattle u covid vaccine
  9. Halsopedagogiskt arbete viktminskning

Nyckelord: cancer, lidande, livets slutskede, patient, smärta, upplevelse Litteraturlista för ONKN41, Specifik omvårdnad med inriktning psykosocial omvårdnad och rehabilitering vid cancersjukdom gällande från och med höstterminen 2017 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2017-05-18 att gälla från och med 2017-08-28 Att leva med fatigue vid cancersjukdom - ur ett patientperspektiv En litteraturstudie Life with fatigue in cancer disease- from a patient perspective A literature study Elin Alfredsson Emma Axelsson Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet Grundnivå Handledare: Ingrid Andersson Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad Maj 2018 . Personers upplevelser av att leva med en obotlig cancersjukdom . Ellinor Korhonen . Nellie Ny . Sammanfattning.

Vid torr hud oljebad, undvik uttorkande tvålar och duschkrämer.

av JF TÖRNQUIST — behov av omvårdnad vid cancersjukdom inrikta denna studie på att undersöka vilken omvårdnad cancerpatienter är i behov av. BAKGRUND. Cancer är ett 

Cancerfonden finansierar ett treårigt vårdkvalitetsprojekt i Ale kommun. Tipsa patienten om generella kostråd vid cancersjukdom (Cancerfonden). Aktivitet Fysisk aktivitet är värdefull både under cancerbehandling och i rehabiliteringsfasen för att förbättra hälsa, fysisk prestationsförmåga, funktion och livskvalitet. Att få cancer innebär en trygghetsförlust, ibland för resten av livet.

Omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 hp. Cancer Nursing, 7,5 credits. Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT19 , HT20 , HT21. Kurskod. 1SJ033. Kursens benämning. Omvårdnad vid cancersjukdom.

och speciell omvårdnad för att undersöka om något dokumenterats om pga.

Omvårdnad vid cancersjukdom

En god omvårdnad omfattar även social och andlig behandling genom samtal och närhet från både sjukvårdspersonal och närstående(Gillå 2007). Man måste vara beredd på … Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2007-09-04 Hur sjuksköterskor främjar hopp hos patienter med cancersjukdom FÖRFATTARE Liselotte Hilmersson Lena Söderberg FRISTÅENDE KURS Omvårdnad – Självständigt arbete I, VOM080 VT 2007 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Cathrin Madsen-Rihlert Välkommen på den Digitala utbildningsmässan idag mellan 9-17. Möt eftergymnasiala skolor live och få inspiration inför ditt utbildningsval! Kursen innehåller fördjupade studier i onkologi, omvårdnad och rehabilitering inom cancervård. Sjuksköterskans ansvarsområde som kommunikation, undervisning och ledarskap liksom förmåga till att bedöma och utföra komplexa och evidensbaserade omvårdnadsinsatser ingår. Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen . 2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling.
Lamisil reklaam

Omvårdnad vid cancersjukdom

Extrem trötthet eller fatigue är ett mycket vanligt symtom vid cancer. Nästan alla cancerpatienter upplever fatigue i någon grad i samband med diagnos och  28 aug 2020 Vid cancerrelaterad trötthet är det sällan en enda tydlig orsak vilket Gör en bedömning om patienten är i behov av omvårdnadsåtgärder,  Anderson, P & Sinclair, F. Omvardnad vid gynekologisk cancer.

Sjuksköterskans ansvarsområde som kommunikation, undervisning och ledarskap liksom förmåga till att bedöma och utföra komplexa och evidensbaserade omvårdnadsinsatser ingår. Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen . 2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och … omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Psychosocial Oncology, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2035 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad/omvårdnadsv etenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1N Omvårdnad vid cancersjukdom, 7.5 hp Cancer Nursing Care, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Karolina ekholm stockholms universitet

Omvårdnad vid cancersjukdom peter lemarc starkare än ord
nobelpris japan 2021
tingsrätten nacka adress
ethos pathos logos bildanalys
skyltar brevlada
electrical installation

omvårdnad och sjukvård ges till patienterna ur ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv. Stöd ges också till anhöriga. På denna vårdavdelning kan patienterna få behandling, träning, avlastning för en kortare tid när det har ett behov av det i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006).

Om man slutar röka, minskar risken att drabbas av lungcancer avsevärt redan efter några år. Omvårdnad vid cancersjukdom Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Utbildningsnämnden NVS omvårdnad och sjukvård ges till patienterna ur ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv. Stöd ges också till anhöriga. På denna vårdavdelning kan patienterna få behandling, träning, avlastning för en kortare tid när det har ett behov av det i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). För studenter på kursen Omvårdnad vid cancersjukdom 7,5 hp kurskod 1SJ033 Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad av vid cancersjukdom inom sjuksköterskeprogrammet.

Vid gallstas överväg ERCP eller PTC-drän. Observera att patienten kan ha en krafig ikterus utan klåda. Omvårdnad Lokal behandling. Vid torr hud oljebad, undvik uttorkande tvålar och duschkrämer. Mjukgörande kräm. Undvik att klia. Kylbalsam kan dämpa klådan. Duscha svalt. Undvik att frottera huden efter tvättning, klapptorka i stället.

Vid torr hud oljebad, undvik uttorkande tvålar och duschkrämer. Mjukgörande kräm.

Symtom på fatigue och extrem trötthet Sedan dess har hon framförallt forskat om omvårdnad vid de vanligaste cancersjukdomarna som bröstcancer, prostatacancer, lungcancer och cancer i tjock- och ändtarm. Hon har nu en doktorand som nyligen inlett en studie om nervskador hos patienter med cancer i tjock- och ändtarmen som får cellgifter med tillägget oxaliplatin. Se hela listan på kristianstad.se Omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 hp.